Projekty, blog

→ Zábavou k odbornému vzdělávání – podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání“, (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305)
Projekt se zaměřuje na aktivitu č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí. Tímto podporuje realizaci opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006535 aneb Ve škole po škole

→ Pro šikovné ruce, CZ.1.07/1.1.00/57.1149

→ Minipodniky na ZŠ, CZ.1.07/1.1.00/54.0042

→ Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje, CZ.1.07/1.1.00/44.0005

Inkluze na mosteckých školách, CZ.02.3.61/0.0/15-007/0000206
aneb Lepší KLIMA i v Mostě

→ Podpora technického vzdělávání na mosteckých školách
aneb Technika a škola,
ve spolupráci s magistrátem města Most a průmyslovou zónou Joseph

Technika a škola logo

 

 

 

→ Nové pracovní příležitosti, Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001

V období od 1.8.2016 do 31.1.2017 (číslo dohody MOA-SF-1172/2016) bylo na naší škole v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 60 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38%, tj. 49 428,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62%, tj. 10 572,- Kč.