Správa

Správa
Hanzlíčková Michaela ekonomka@zsmostrozmarynova.cz ekonomka
Neudorfský Petr školník
Richterová Jiřina personalistka@zsmostrozmarynova.cz mzdová účetní
Strejcová Věra pokladna@zsmostrozmarynova.cz pokladní