Vedení

Ředitel
Ing. Bc. Bohumil Moravec
kontakt: reditel@zsmostrozmarynova.cz, 731 140 410

Zástupkyně pro II. stupeň
Mgr. Soňa Jakubcová
kontakt: zastupce2@zsmostrozmarynova.cz, 731 140 485

Zástupkyně pro I. stupeň
Mgr. Lenka Pailová
kontakt: zastupce1@zsmostrozmarynova.cz, 731 140 487