Sportovní areál

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Odpovědná osoba: Ing. Bohumil Moravec, ředitel školy, 731 140 410

Správci: Robert Zworski 603883501, Josef Urban 603883502

PROVOZNÍ DOBA

Stanovení provozní doby v měsících březen a říjen

pondělí – pátek
15:00 do 18:00

víkendy a svátky
9:00 – 12:00, 14:00 – 18:00

jarní a velikonoční prázdniny, pokud připadají na měsíc březen a podzimní prázdniny
9:00 – 12:00, 14:00 – 18:00

Stanovení provozní doby v měsících duben – červen a září

pondělí – pátek
15:00 – 20:00

víkendy a svátky
9:00 – 12:00, 14:00 – 20:00

velikonoční prázdniny, pokud připadají na měsíc duben
9:00 – 12:00, 14:00 – 20:00

Stanovení provozní doby v měsících červenec a srpen

pondělí – pátek
9:00 – 12:00, 14:00 – 20:00

víkendy a svátky
9:00 – 12:00, 14:00 – 20:00

Využití ploch

Velké hřiště, 200,-Kč/hod.
1x fotbal, 2x házená, 2x basketbal
2x streetbal, běžecká dráha, skok

Malé hřiště
100,-Kč/hod. volejbal, nohejbal
150,-Kč/hod. tenis

Stolní tenis

Sportovní potřeby

Sportovní potřeby na míčové hry, florbal a badminton jsou k dispozici u správce hřiště. Zapůjčení je zdarma.

Každý návštěvník je povinný se po příchodu do areálu hřiště hlásit správci.
Správce je k zastižení v označené místnosti nebo na jednotlivých sportovištích.
Kontaktní telefonní čísla

Hasiči 150, Záchranka 155, Policie 158, Městská policie 156, Integrovaný záchranný systém 112

Děti a mládež do 18 let mají vstup na hřiště zdarma.

Děti do 6 let mohou na hřiště pouze v doprovodu dospělé osoby.

Ceny pronájmu viz bod „Využití ploch“.

Provozovatel neručí za osobní věci uživatele.

Povinnosti návštěvníka:

 • vstupovat na sportovní plochu pouze ve sportovní obuvi
 • respektovat pokyny správce hřiště, chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe
 • hřiště užívat pouze k  účelu, ke kterému je určeno
 • neničit povrch hřiště nevhodnou činností
 • udržovat čistotu, pořádek
 • všechny vchody, východy, únikové trasy je povinnost udržovat volné
 • při odchodu uvést užívané hřiště do původního stavu, vrátit vypůjčené věci
 • nahlásit případné závady nebo poškození hřiště provozovateli.

Návštěvníci nesmějí:

 • být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 • ohrožovat bezpečnost osob a majetku
 • obtěžovat ostatní návštěvníky
 • vodit na hřiště zvířata
 • vstupovat na hřiště při nepříznivých klimatických podmínkách (např. déšť, sněžení, námrazové jevy)
 • užívat herní a sportovní zařízení a nářadí přes zjištěná poškození
 • porušovat ustanovení návštěvního řádu

V Mostě, dne 2. 9. 2019                          Ing. Bohumil Moravec, ředitel školy

Most fandí sportu (magistrát, odbor školství – odkaz na brožuru)