EU OPVK

ANGLIČTINA, Classification of animals, 5.2.11, pptx
Anotace: Části těla, barvy, přídavná jména, popis a porovnávání zvířat. Tvorba vět.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (autor: Hilasová, Helena)

ANGLIČTINA, Pets, 5.2.12, pptx
Anotace: Procvičování zvířat, opakování „have got, like“. Popis vzhledu.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (autor: Hilasová, Helena)

ANGLIČTINA, Future with „will“, 5.2.13, pptx
Anotace: Vyjadřování bud. času, procvičování. Popis představ o budoucnosti.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (autor: Hilasová, Helena)

ANGLIČTINA, My room,, 5.2.14, pptx
Anotace: Slovní zásoba, vazba there is/are, předložky, popis pokoje.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (autor: Hilasová, Helena)

ANGLIČTINA, Timetable, 5.2.15, pptx
Anotace: Slovní zásoba,slovesa like, have got, otázky, rozvrh.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (autor: Hilasová, Helena)

ANGLIČTINA, Weather, 5.2.16, pptx
Anotace: Slovní zásoba, světové strany, měsíce, předpověď počasí
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (autor: Hilasová, Helena)

ANGLIČTINA, The EU, 5.2.17, pptx
Anotace: Názvy evropských států, význam EU, symboly.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (autor: Hilasová, Helena)

ANGLIČTINA, Přítomný čas průběhový, 5.2.18, pptx
Anotace: Časování sloves, tvary „být“, popis obrázků.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (autor: Hilasová, Helena)

ANGLIČTINA, Means of transport, 5.2.19, pptx
Anotace: Slovní zásoba, tvorba vět s vhodnými slovesy, nápisy na ulicích.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (autor: Hilasová, Helena)

ANGLIČTINA, Present perfect, 5.2.20, pptx
Anotace: Test.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (autor: Hilasová, Helena)

ANGLIČTINA, Budoucí čas s „will“, všechny ročníky, 4.2.1, pptx
Anotace: Bez cvičení. Pouze shrnutí. Stručné opakování a připomenutí. Neobsahuje otázku.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Minulý čas průběhový, všechny ročníky, 4.2.2, pptx
Anotace: Výrazy „before“ a „after“. Bez cvičení. Pouze shrnutí. Stručné opakování a připomenutí.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, (Ne)počitatelná substantiva“, 5-7. ročník, 4.2.3, pptx
Anotace: Shrnutí k výkladu. Stručné opakování i procvičování.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Test, 4.2.4, pptx
Anotace: Test odpovídající úrovni 3 lekce učebnice Project 3 (third edition)
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Britain, 4.2.5, pptx
Anotace: Doplněk k textu “Britain” v sekci Culture (Project 3, third edition),
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, London, 4.2.6, pptx
Anotace: London, obrazový slovník “London”. Test slovní zásoby a londýnských osobností (rychlé opakování, soutěž,…).
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Cooking, 4.2.7, pptx
Anotace: Obrazový slovník “cooking”. Test slovní zásoby (rychlé opakování, soutěž,…).
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Listening and writing, 4.2.8, pptx
Anotace: z Project 3, 3rd ed. Slovní zásoba, nepr. slovesa. Obrázky lokalit a činností. Předložky at, in, on.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, London sights, 4.2.9, pptx
Anotace: “Matching game” – procvičování vědomostí formou hry.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Directions, 4.2.10, pptx
Anotace: Obrazový slovník
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Directions, 4.2.11, pptx
Anotace: Doplněk k “Listening” z Projectu3(3.vyd) , str. 49.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, St Andrews Day, 4.2.12, pptx
Anotace: Culture page.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Stupňování přídavných jmen, 4.2.13, pptx
Anotace: Shrnutí.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Frekvenční příslovce, 4.2.14, pptx
Anotace: Pravidla, srovnání s příd. jmény.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, New York, 4.2.15, pptx
Anotace: Základní pojmy.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Srovnání, 4.2.16, pptx
Anotace: as … as …, idiomy, osmisměrka, obrazový slovník
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Have to, 4.2.17, pptx
Anotace: have to, přhled gramatického jevu a následně využití poslechového cvičení z Project 2, 1999, ISBN 01943652239, str. 67
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Present perfect, 4.2.18, pptx
Anotace: Zkušenosti, „ever/never“.
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Anglicky mluvící země, 4.2.19, pptx
Anotace: Fakta, vlajky, symboly, obrazový slovník
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ANGLIČTINA, Přídavná jména, 4.2.20, pptx
Anotace: Slovní zásoba vychází z „Londýn r. 1666“, komparativa, opozita
K dispozici: emilhamouz(o)gmail.com, (Hamouz, Emil)

ČESKÝ JAZYK, Pohádka, 6. roč., 6.1.1, flp
Anotace: Seznámení s literárním žánrem pohádka, charakteristické rysy, práce s textem – zpracováno pro interaktivní tabuli
K dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

ČESKÝ JAZYK, Podstatná jména – pán, muž, 5. roč., 6.1.2, pptx
Anotace: vyvození a procvičování u interaktivní tabule
K dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

ČESKÝ JAZYK, Podstatná jména – hrad, stroj, 5. roč., 6.1.3, pptx
Anotace: vyvození a procvičování u interaktivní tabule
K dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

ČESKÝ JAZYK, Podstatná jména – předseda, soudce, 5. roč., 6.1.4, pptx
Anotace: vyvození a procvičování u interaktivní tabule
K dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

ČESKÝ JAZYK, Podstatná jména rodu mužského, 5. roč., 6.1.5, pptx
Anotace: opakování učiva u interaktivní tabule
K dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

ČESKÝ JAZYK, Podstatná jména – žena, růže, 5. roč., 6.1.6, pptx
Anotace: vyvození a procvičování u interaktivní tabule
K dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

ČESKÝ JAZYK, Podstatná jména – píseň, kost, 5. roč., 6.1.7, pptx
Anotace: vyvození a procvičování u interaktivní tabule
K dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

ČESKÝ JAZYK, Podstatná jména – město, stavení, 5. roč., 6.1.8, pptx
Anotace: vyvození a procvičování u interaktivní tabule
K dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

ČESKÝ JAZYK, Podstatná jména – moře, kuře, 5. roč., 6.1.9, pptx
Anotace: vyvození a procvičování u interaktivní tabule
K dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

ČESKÝ JAZYK, Skloňování podstatných jmen, 5. roč., 6.1.10, pptx
Anotace: opakování učiva u interaktivní tabule
K dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

ČESKÝ JAZYK, Klasicismus v literatuře, 8.roč., 6.1.11, flp
Anotace: Vyvození látky a vysvětlení pojmů, seznámení s autory a díly. Žáci pracují s ukázkou a opakují podle zadaných úkolů.
k dispozici: hvavrova(o)centrum.cz (Vávrová, Hana)

ČESKÝ JAZYK, Baroko v literatuře, 8.roč., 6.1.12, flp
Anotace: Vyvození látky a vysvětlení pojmů, seznámení s autory a díly. Žáci pracují podle zadaných úkolů.
k dispozici: hvavrova(o)centrum.cz (Vávrová, Hana)

ČESKÝ JAZYK, Husitská literatura, 8.roč., 6.1.13, flp
Anotace: Vyvození látky a vysvětlení pojmů, seznámení s autory a díly. Poslech zvukové ukázky.
k dispozici: hvavrova(o)centrum.cz (Vávrová, Hana)

ČESKÝ JAZYK, Bajka, 7.roč., 6.1.14, flp
Anotace: Vyvození látky, vysvětlení pojmů, seznámení s autory a díly. Žáci opakují pomocí otázek a křížovky – řešení ukryto pod obrázky. Žáci čtou ukázky bajek a vyvozují z nich ponaučení.
k dispozici: hvavrova(o)centrum.cz (Vávrová, Hana)

ČESKÝ JAZYK, Cestopis, 7.roč., 6.1.15, flp
Anotace: Vyvození látky, vysvětlení základních rysů, seznámení s autory a díly. Žáci čtou ukázku a plní zadané úkoly. Procvičí učivo pomocí otázek – řešení ukryto pod obrázky.
k dispozici: hvavrova(o)centrum.cz (Vávrová, Hana)

ČESKÝ JAZYK, Báje a mýty, 6.roč., 6.1.16, flp
Anotace: Vyvození látky, vysvětlení základních rysů, seznámení s autory a díly. Žáci čtou ukázku a plní zadané úkoly. Procvičí učivo pomocí otázek.
k dispozici: hvavrova(o)centrum.cz (Vávrová, Hana)

ČESKÝ JAZYK, Středověká literatura, 8.roč., 6.1.17, flp
Anotace: Materiál slouží k výkladu nového učiva. Žáci poznají charakter literatury daného období, druhy a žánry, nejznámější díla.
k dispozici: hvavrova(o)centrum.cz (Vávrová, Hana)

ČESKÝ JAZYK, Antická literatura, 8.roč., 6.1.18, flp
Anotace: Vyvození látky, vysvětlení základních rysů, seznámení s autory a díly. Žáci plní zadané úkoly. Procvičí učivo pomocí otázek a křížovky – řešení ukryto pod obrázky.
k dispozici: hvavrova(o)centrum.cz (Vávrová, Hana)

ČESKÝ JAZYK, Česká středověká literatura, 8.roč., 6.1.19, flp
Anotace: Vyvození látky, vysvětlení základních rysů, seznámení s autory a díly. Žáci procvičí učivo pomocí křížovky.
k dispozici: hvavrova(o)centrum.cz (Vávrová, Hana)

ČESKÝ JAZYK, Renesance a humanismus v literatuře, 8.roč., 6.1.20, flp
Anotace: Vyvození látky, vysvětlení základních rysů, seznámení s autory a díly. Žáci čtou ukázky z děl některých autorů.
k dispozici: hvavrova(o)centrum.cz (Vávrová, Hana)

DĚJEPIS, Dějiny umění – Egypt, 6. roč., 1.1.1, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, řazení do časové přímky, prvky architektury, sochařství a malířství
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz ( Klanicová, Jana )

DĚJEPIS, Dějiny umění – gotika, 7. roč., 1.1.2, ppt
Anotace: podpora výkladu vyučujícího, jednoduchá křížovka, řazení do časové osy
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz  ( Klanicová, Jana )

DĚJEPIS, Dějiny umění – renesance, 7. roč., 1.1.3, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, hra Kris Kros, řazení do časové osy
K dispozici: jana.klanicova@cnetrum.cz ( Klanicová, Jana )

DĚJEPIS, Dějiny umění – rokoko, 8. roč., 1.1.4, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, křížovka, řazení do časové osy
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz ( Klanicová, Jana )

DĚJEPIS, Dějiny umění – baroko, 8. roč., 1.1.5, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, jednoduchá doplňovačka, řazení do časové osy
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz ( Klanicová, Jana )

DĚJEPIS, Dějiny umění – pravěk, 6. roč., 1.1.6, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, jednoduchá doplňovačka, řazení do časové osy
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz ( Klanicová, Jana )

DĚJEPIS, Dějiny umění – Řím, 6. roč., 1.1.7, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, křížovka
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz ( Klanicová, Jana )

DĚJEPIS, Archeologie – hmotné prameny, Chrámy v ČR, 6. roč., 1.1.8, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, jednoduchý test
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz ( Klanicová, Jana )

DĚJEPIS, Systematizace učiva – 7 nových divů světa, 9. roč., 1.1.9, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího a systematizace učiva na základní škole, jednoduchý test
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz ( Klanicová, Jana )

DĚJEPIS, Renesance a humanismus – Leonardo da Vinci, 7. roč., 1.1.10, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, jednoduchá doplňovačka
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz ( Klanicová, Jana )

DĚJEPIS, Kulturní sloh – baroko, 8. roč., 1.1.11, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, pomůcka pro diskuzi nad srovnáním jednotlivých slohů, příprava vlastního ústního projevu
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz (Klanicová, Jana)

DĚJEPIS, Doba osvícenství – Jan Amos Komenský, 8. roč., 1.1.12, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, využití znalostí z nižšího stupně, prezentace vlastních znalostí, jednoduchá doplňovačka
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz (Klanicová, Jana)

DĚJEPIS, Husitství – Jan Žižka z Trocnova, 7. roč., 1.1.13, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, osnova opakování z nižšího stupně, příprava vlastního ústního projevu
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz (Klanicová, Jana)

DĚJEPIS, Slované na našem území – Staré pověsti české, 7., roč., 1.1.14, ppt
Anotace: Opakování informací z nižšího stupně, podpora převyprávění nejznámějších pověstí, křížovka, oprava faktických chyb v textu, určení postav na ilustracích
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz (Klanicová, Jana)

DĚJEPIS, Osvícenský absolutismus – Marie Terezie, 8. roč., 1.1.15, ppt
Anotace: Opakování učiva nižšího stupně, podpora výkladu vyučujícího, křížovka
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz (Klanicová, Jana)

DĚJEPIS, Základy křesťanství – Cyril a Metoděj, 7. roč., 1.1.16, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, osnova opakování z nižšího stupně, křížovka
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz (Klanicová, Jana)

DĚJEPIS, Osvícenský absolutismus – Josef II., 8. roč., 1.1.17,ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, osnova opakování z nižšího stupně, jednoduchá doplňovačka
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz (Klanicová, Jana)

DĚJEPIS, Lucemburkové – Karel IV., 8. roč., 1.1.18, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, osnova opakování učiva nižších ročníků, jednoduché otázky pro skupinovou práci
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz (Klanicová, Jana)

DĚJEPIS, Věda doby rozumu – století páry, 8. roč., 1.1.19, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, osnova opakování učiva nižších ročníků, spojovačka jmen vynálezců a vynálezů, křížovka
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz (Klanicová, Jana)

DĚJEPIS, VFBR – Napoleon Bonaparte, 8. roč., 1.1.20, ppt
Anotace: Podpora výkladu vyučujícího, křížovka
K dispozici: jana.klanicova@centrum.cz (Klanicová, Jana)

FYZIKA, Opakování 7. ročníku.,8. roč., 9.1.11, flp
Anotace: Žáci rozdělení do dvou družstev opakují základní pojmy z učiva 7. ročníku při hře RISKUJ.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

FYZIKA, Opakování 8. ročníku.,9. roč., 9.1.12, flp
Anotace: Žáci rozdělení do dvou družstev opakují základní pojmy z učiva 8. ročníku při hře PYRAMIDA (A-Z kvíz).
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

FYZIKA, Střídavý proud. elektromagnetické jevy.,9. roč., 9.1.13, flp
Anotace: Žáci rozdělení do dvou družstev opakují základní pojmy z těchto kapitol při hře PYRAMIDA (A-Z kvíz).
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

FYZIKA, Práce, výkon.,8. roč., 9.1.14, flp
Anotace: Křížovka a dalších 5 úloh k procvičení látky. Správné řešení je uvedeno vždy v poznámce na stránce.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

FYZIKA, Teplo, změny skupenství, tepelná výměna.,8. roč., 9.1.15, flp
Anotace: Křížovka a dalších 7 úloh k procvičení látky. Správné řešení je uvedeno vždy v poznámce na stránce.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

FYZIKA, Elektrický proud. Ohmův zákon.,8. roč., 9.1.16, flp
Anotace: Křížovka a další úlohy k procvičení látky. Správné řešení je uvedeno vždy v poznámce na stránce.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

FYZIKA, Hustota látky.,6. roč., 9.1.17, flp
Anotace: Opakování látky. Ve fázi procvičování žáci sami počítají příklady. Po získání tří + dostane žák jedničku. Řešení příkladů je na poslední straně sešitu.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

FYZIKA, Deformační účinky síly, tlak.,7. roč., 9.1.18, flp
Anotace: Opakování látky. Ve fázi procvičování žáci sami počítají příklady. Po získání tří + dostane žák jedničku. Řešení příkladů je na poslední straně sešitu.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

FYZIKA, Střídavý proud.,9. roč., 9.1.19, flp
Anotace: Opakování látky. Ve fázi procvičování žáci sami počítají příklady. Po získání tří + dostane žák jedničku. Řešení příkladů je na poslední straně sešitu.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

FYZIKA, Transformátory.,9. roč., 9.1.20, flp
Anotace: Opakování látky. Ve fázi procvičování žáci sami počítají příklady. Po správném doplnění tabulky s příklady dostane žák jedničku. Řešení příkladů je na poslední straně sešitu.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

FYZIKA, Práce, výkon, 8. roč., 9.1.1, flp
Anotace: Soutěž, procvičení nových pojmů, vhodné pro opakování, zpracováno pro interaktivní tabuli.
k dispozici: Smaturov(o)seznam.cz (Šimánková, Soňa)

FYZIKA, Délka, 6. roč., 9.1.2, flp
Anotace: Soutěž, procvičení látky, pojmů a jednotek, zpracováno pro interaktivní tabuli.
k dispozici: Smaturov(o)seznam.cz (Šimánková, Soňa)

FYZIKA, Práce, výkon, účinnost 8. roč., 9.1.3, pptx
Anotace: Vyvození nové látky, úlohy pro procvičení tématu.
k dispozici: Smaturov(o)seznam.cz (Šimánková, Soňa)

FYZIKA, Účinnost, 8. roč., 9.1.4, pptx
Anotace: Procvičování látky, řešení různě obtížných úloh, jejich rozbor a zápis.
k dispozici: Smaturov(o)seznam.cz (Šimánková, Soňa)

FYZIKA, Pohybová energie, 8. roč., 9.1.5, pptx
Anotace: Vyvození nové látky, řešení a popis problematiky daného tématu.
k dispozici: Smaturov(o)seznam.cz (Šimánková, Soňa)

FYZIKA, Zvukové jevy, 8. roč., 9.1.6, pptx
Anotace: Vyvození nové látky, základní sdělení  a vysvětlení nových pojmů.
k dispozici: Smaturov(o)seznam.cz (Šimánková, Soňa)

FYZIKA, Zvukové jevy, 8. roč., 9.1.7, flp
Anotace: Soutěž, procvičení nových pojmů, vhodné pro opakování, zpracováno pro interaktivní tabuli.
k dispozici: Smaturov(o)seznam.cz (Šimánková, Soňa)

FYZIKA, Meteorologie, 8. roč., 9.1.8, flp
Anotace: Soutěž, procvičení nových pojmů, vhodné pro opakování, zpracováno pro interaktivní tabuli.
k dispozici: Smaturov(o)seznam.cz (Šimánková, Soňa)

FYZIKA, Zvukové jevy, 6. roč., 9.1.9, flp
Anotace: Soutěž, vhodné pro souhrnné opakování zavedených veličin a jejich jednotek.
k dispozici: Smaturov(o)seznam.cz (Šimánková, Soňa)

FYZIKA, Zvukové jevy, 8. roč., 9.1.10, flp
Anotace: Soutěž, souhrnné opakování pojmů a jednotek z učiva pro šestý ročník.
k dispozici: Smaturov(o)seznam.cz (Šimánková, Soňa)

INFORMAČNÍ A KOM. TECHNOLOGIE, Word – užití šablony, 5.roč., 3.1.1, ppsx
Anotace: Pomocí prezentace s výkladem žáci vypracují dokument s užitím šablony.
k dispozici: nova.most(o)seznam.cz (Nová, Hana)

INFORMAČNÍ A KOM. TECHNOLOGIE, Soubory a práce s nimi, 4.roč., 3.1.2, ppsx
Anotace: Žáci se naučí vytvořit a uložit dokument ve Wordu, vložit text, obrázek.
k dispozici: nova.most(o)seznam.cz (Nová, Hana)

INFORMAČNÍ A KOM. TECHNOLOGIE, Tvoříme nový dokument, 5.roč., 3.1.3, ppsx
Anotace: Žáci se seznámí se způsoby práce ve Wordu a v pracovní části vypracují dokument na procvičení postupů jeho tvorby.
k dispozici: nova.most(o)seznam.cz (Nová, Hana)

INFORMAČNÍ A KOM. TECHNOLOGIE, Písmo – druhy, barva, stínování, zarovnání, ohraničení, 4.roč., 3.1.4, ppsx
Anotace: Ve výkladové části se žáci seznámí s možnostmi upravovat písmo.Prezentace je doplněna cvičením, kde si děti ověří získané znalosti.
k dispozici: nova.most(o)seznam.cz (Nová, Hana)

INFORMAČNÍ A KOM. TECHNOLOGIE, Exel, 5.roč., 3.1.5, ppsx
Anotace: Pomocí prezentace s výkladem žáci získávají vědomosti o základech práce v Exelu. Součástí je i úkol pro děti.
k dispozici: nova.most(o)seznam.cz (Nová, Hana)

INFORMAČNÍ A KOM. TECHNOLOGIE, Malujeme ve Wordu – dům, 5.roč., 3.1.6, ppsx
Anotace: Ve výkladové části se žáci seznámí s možnostmi malování v programu Word. Šablonka je doplněna cvičením.
k dispozici: nova.most(o)seznam.cz (Nová, Hana)

INFORMAČNÍ A KOM. TECHNOLOGIE, Program MALOVÁNÍ, 5.roč., 3.1.7, ppsx
Anotace: Seznámení s programem, používání panelu nástrojů, úkol pro žáky.
k dispozici: nova.most(o)seznam.cz (Nová, Hana)

INFORMAČNÍ A KOM. TECHNOLOGIE, Email adresa, 5.roč., 3.1.8, ppsx
Anotace: Vytvoření vlastní Email adresy, následné využívání v hodinách ICT.
k dispozici: nova.most(o)seznam.cz (Nová, Hana)

INFORMAČNÍ A KOM. TECHNOLOGIE, Word – procvičování znalostí, 5.roč., 3.1.9, docx
Anotace: Procvičování a upevňování znalostí, dovedností v programu Word (práce s textem, obrázkem, obarvení plochy, rámeček).
k dispozici: nova.most(o)seznam.cz (Nová, Hana)

INFORMAČNÍ A KOM. TECHNOLOGIE, Program MALOVÁNÍ – hrad, 5.roč., 3.1.10, docx
Anotace: Aplikace získaných znalostí, prokázání schopnosti pracovat samostatně podle návodu s ukázkou.
k dispozici: nova.most(o)seznam.cz (Nová, Hana)

INFORMATIKA, Historie počítačů, 5.roč., 3.1.11, pptx
Anotace: Výklad učiva – Historie počítačů a výpočetní techniky, procvičení formou testu.
k dispozici: pehau(o)seznam.cz, (Haubnerová, Petra)

INFORMATIKA, Desatero bezpečného počítače, 5.roč., 3.1.12, pptx
Anotace: Výklad učiva – Žáci se seznamují s pravidly, jak mají pracovat s počítačem a jaké jim hrozí virtuální nebezpečí. U každého pravidla sdělují své vlastní názory a poznatky.
k dispozici: pehau(o)seznam.cz, (Haubnerová, Petra)

INFORMATIKA, Počítačová klávesnice a její funkce, 5.roč., 3.1.13, pptx
Anotace: Výklad učiva – Žáci se seznamují se základní sestavou PC. S jednotlivými částmi klávesnice a jejím využitím. Zpětná vazbapomocí testu.
k dispozici: pehau(o)seznam.cz, (Haubnerová, Petra)

INFORMATIKA, Psaní slov do poznámkového bloku, 5.roč., 3.1.14, pptx
Anotace: Výklad učiva – Žáci se seznamují s psaním slov a písmen do Poznámkového bloku na základě výkladu. Práci vykonávají sami.
k dispozici: pehau(o)seznam.cz, (Haubnerová, Petra)

INFORMATIKA, Psaní textu, 5.roč., 3.1.15, pptx
Anotace: Výklad učiva – Žáci se seznamují s tlačítky na klávesnici. Osvojují si postupy a pravidla, jak mají psát daná písmena a text.
k dispozici: pehau(o)seznam.cz, (Haubnerová, Petra)

INFORMATIKA, Program Malování I. část, 5.roč., 3.1.16, pptx
Anotace: Výklad učiva – Žáci se seznamují s programem Malování a jeho základními funkcemi.
k dispozici: pehau(o)seznam.cz, (Haubnerová, Petra)

INFORMATIKA, Program Malování II. část, 5.roč., 3.1.17, pptx
Anotace: Výklad učiva – Žáci se seznamují s programem Malování a jeho základními funkcemi.
k dispozici: pehau(o)seznam.cz, (Haubnerová, Petra)

INFORMATIKA, Elektronická pošta – email, 5.roč., 3.1.18, pptx
Anotace: Výklad učiva – Žáci se seznamují s klady a zápory elektronické pošty. Pomocí výkladu zjišťují informace o přenosu dat.
k dispozici: pehau(o)seznam.cz, (Haubnerová, Petra)

INFORMATIKA, Opakovací test, 5.roč., 3.1.19, doc.x
Anotace: Fixace probraného učiva pomocí testu. Okruhy – elektronická pošta, e-mailová adresa, servery
k dispozici: pehau(o)seznam.cz, (Haubnerová, Petra)

INFORMATIKA, Opakovací test, 5.roč., 3.1.20, doc.x
Anotace: Fixace probraného učiva pomocí testu. Okruhy – funkce kláves na počítačové klávesnici.
k dispozici: pehau(o)seznam.cz, (Haubnerová, Petra)

MATEMATIKA, Obsah čtverce a obdélníka, jednotky délky, 6. roč., 2.1.1, flp
Anotace: Opakování učiva formou hry „Riskuj“
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

MATEMATIKA, Lineární funkce – graf, 9. roč., 2.1.2, ggb
Anotace: Výklad učiva, změnou parametrů a1 a b se křivka dynamicky mění
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

MATEMATIKA, Lineární funkce – průsečík dvou lineárních funkcí, 9. roč., 2.1.3, ggb
Anotace: Výklad učiva, grafické řešení, předpisy funkcí lze měnit a ihned nalézat jejich průsečík
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

MATEMATIKA, Kvadratická funkce – graf, 9. roč., 2.1.4, ggb
Anotace: Výklad učiva, změnou parametrů a1 , a2 a c se křivky dynamicky mění
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

MATEMATIKA, Lomená funkce – graf, 9. roč., 2.1.5, ggb
Anotace: Výklad učiva, změnou parametrů a1 , a2 a c se křivky dynamicky mění
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

MATEMATIKA, Funkce s absolutní hodnotou – graf, 9. roč., 2.1.6, ggb
Anotace: Výklad učiva, změnou parametrů a1 , a2 a b se křivky dynamicky mění
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

MATEMATIKA, Zlomky – sčítání, odčítání, násobení a dělení, 7. roč., 2.1.7, flp
Anotace: Opakování učiva formou hry „AZ-kvíz“
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

MATEMATIKA, Zlomky – sčítání, odčítání, násobení a dělení, 7. roč., 2.1.8, flp
Anotace: Opakování učiva formou hry „AZ-kvíz“
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

MATEMATIKA, Zlomky (početní operace), smíšená čísla, 7. roč., 2.1.9, flp
Anotace: Opakování učiva formou hry „AZ-kvíz“
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

MATEMATIKA, Číselné obory, 9. roč., 2.1.10, flp
Anotace: Výklad učiva (přirozená, celá, racionální, iracionální a reálná čísla), procvičování (číselné množiny)
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

MATEMATIKA, Goniometrické funkce, 9. roč., 2.1.11, flp
Anotace: Vyvození látky, definice goniometrických funkcí, procvičení látky u interaktivní tabule na jednoduchých příkladech.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

MATEMATIKA, Rovnice s neznámou ve jmenovateli, 9. roč., 2.1.12, flp
Anotace: Procvičení řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli a stanovení podmínek řešitelnosti při hře typu RISKUJ.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

MATEMATIKA, Porovnávání zlomků. Zlomek v základním tvaru., 7. roč., 2.1.13, flp
Anotace: Procvičení porovnávání zlomků a krácení zlomků do základního tvaru u interaktivní tabule.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

MATEMATIKA, Obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku., 6. roč., 2.1.14, flp
Anotace: Zopakování vzorců pro obvody rov. obrazců . Ve fázi procvičování žáci (rozdělení na dvě družstva) hrají hru typu Riskuj.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

MATEMATIKA, Mnohočleny , lineární rovnice.,9. roč., 2.1.15, flp
Anotace: Učitel s žáky opakuje danou látku na příkladech. Příklad si žák u tabule vždy náhodně vytáhne ze zásobníku příkladů. Ostatní žáci pracují do sešitu.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

MATEMATIKA, Krácení lomených výrazů.,9. roč., 2.1.16, flp
Anotace: Učitel s žáky opakuje danou látku na příkladech. Příklad si žák u tabule vždy náhodně vytáhne ze zásobníku příkladů. Ostatní žáci pracují do sešitu.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

MATEMATIKA, Sčítání lomených výrazů.,9. roč., 2.1.17, flp
Anotace: Učitel s žáky opakuje danou látku na příkladech. Příklad si žák u tabule vždy náhodně vytáhne ze zásobníku příkladů. Ostatní žáci pracují do sešitu.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

MATEMATIKA, Odčítání lomených výrazů.,9. roč., 2.1.18, flp
Anotace: Učitel s žáky opakuje danou látku na příkladech. Příklad si žák u tabule vždy náhodně vytáhne ze zásobníku příkladů. Ostatní žáci pracují do sešitu.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

MATEMATIKA, Násobení lomených výrazů.,9. roč., 2.1.19, flp
Anotace: Učitel s žáky opakuje danou látku na příkladech. Příklad si žák u tabule vždy náhodně vytáhne ze zásobníku příkladů. Ostatní žáci pracují do sešitu.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

MATEMATIKA, Dělení lomených výrazů, složené lomené výrazy.,9. roč., 2.1.20, flp
Anotace: Učitel s žáky opakuje danou látku na příkladech. Příklad si žák u tabule vždy náhodně vytáhne ze zásobníku příkladů. Ostatní žáci pracují do sešitu.
k dispozici: emmerhonza(o)seznam.cz (Emmer, Jan)

Pracovní činnosti – informatika, Bezpečná práce s počítačem, 7. roč., 8.1.1, pptx
Anotace: seznámení s provozním řádem počítačové učebny, získávají správné návyky při používání výpočetní techniky.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Historie výpočetní techniky a její vyhlídky, 7. roč., 8.1.2, pptx
Anotace: Vývoj výpočetní techniky, rozdíly mezi jednotlivými stupni vývoje počítačů. Možnosti výpočetní techniky v budoucnu.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Základní počítačové pojmy, 7. roč., 8.1.3, pptx
Anotace: Seznámení se základními počítačovými pojmy -hardware, software a s jednotkami využívanými ve výpočetní technice.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Vnitřní stavba počítače – základní deska, 7. roč., 8.1.4, pptx
Anotace: Seznámení se z​​ákladní deskou – stavbou a principem fungování.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Vnitřní stavba počítače – vnější paměť-HDD, 7. roč., 8.1.5, pptx
Anotace: Seznámení se s funkcemi tohoto počítačového komponentu, jeho stavbou a principem fungování.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Vnitřní stavba počítače – grafická karta, 7. roč., 8.1.6, pptx
Anotace: Seznámení se s funkcemi grafické karty, její stavbou a principem fungování.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Paměťová média – disketa, CD, 7. roč., 8.1.7, pptx
Anotace: Seznámení s paměťovými médií CD a disketou – s jejich stavbou, principem fungování a jejich využití.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Jak si správně vybrat počítač, 7. roč., 8.1.8, pptx
Anotace: Analyzování hardwarové vybavení počítačů, které se reálně vyskytují na dnešním trhu – na základě získaných znalostí.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Vstupní zařízení – myš, 7. roč., 8.1.9, pptx
Anotace: Seznámení se se vstupním zařízením – myší, s funkcemi těchto komponentů, jejich stavbou a principem fungování.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Základní počítačové pojmy-části počítače, 7. roč., 8.1.10, pptx
Anotace: Seznámení se základními počítačovými pojmy – základními částmi počítače
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Vnitřní stavba počítače – procesor, 7. roč., 8.1.11, pptx
Anotace: Seznámení se s funkcí procesoru, jeho stavbou a principem fungování.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Vnitřní stavba počítače – RAM, ROM a s registry, 7. roč., 8.1.12, pptx
Anotace: Seznámení se s funkcemi RAM, ROM a s registry, jejich stavbou a principem fungování.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Vnitřní stavba počítače – zvuková karta, 7. roč., 8.1.13, pptx
Anotace: Seznámení se s funkcemi zvukové karty, její stavbou a principem fungování.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Vnitřní stavba počítače – síťová karta a modem, 7. roč., 8.1.14, pptx
Anotace: Seznámení se s funkcemi síťové karty a modemem, jejich stavbou a principem fungování.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Vstupní zařízení – klávesnice, 7. roč., 8.1.15, pptx
Anotace: Seznámení se s jednotlivými částmi klávesnice a jejich funkcemi.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Vstupní a vstupně-výstupní zařízení-scanner, sluchátka, mikrofon, 7. roč., 8.1.16, pptx
Anotace: Seznámení se se vstupním zařízením-scannerem, s jeho funkcemi a typy a se sluchátkami a mikrofony.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Výstupní zařízení – monitory, 7. roč., 8.1.17, pptx
Anotace: Seznámení se s funkcemi monitorů, jejich stavbou a typy.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Paměťová média -DVD, Blu-ray, USB flashdisc, externí HDD, 7. roč., 8.1.18, pptx
Anotace: Seznámení se s – DVD, Blu-ray, USB flashdisc, externí HDD a s jejich stavbou, principem fungování a jejich využití.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Výstupní zařízení – tiskárny, 7. roč., 8.1.19, pptx
Anotace: Seznámení se s jednotlivými typy tiskárem a jejich funkcemi.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

Pracovní činnosti – informatika, Internet a zásady bezpečné práce v kyberprostoru, 7. roč., 8.1.20, pptx
Anotace: Seznámení s pojmem internet a bezpečností s ním spojenou, získávání správných návyků pro využívání internetu a pohybu v něm.
K dispozici: mrkackova.jana(o)seznam.cz (Mrkáčková Jana)

RUSKÝ JAZYK, Zvířata – slovní zásoba, 7. roč., 5.2.1, flp
Anotace: Opakování slovíček na téma zvířata formou hry „KIM“
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

RUSKÝ JAZYK, Státy Evropy – slovní zásoba, 7. roč., 5.2.2, flp
Anotace: Opakování slovíček na téma evropské státy, přiřazování názvů k vlajkám států, slepá mapa, vazba Byl jsem v Rusku, Byla jsem v Řecku, procvičování
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

RUSKÝ JAZYK, Vyučovací předměty – slovní zásoba, 7. roč., 5.2.3, flp
Anotace: Výklad a procvičování učiva
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

RUSKÝ JAZYK, Reálie RF, 7. roč., 5.2.4, flp
Anotace: Geografické údaje Ruské Federace (města, pohoří, řeky, jezera), výklad a procvičování (zakreslování do slepé mapy)
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

RUSKÝ JAZYK, Názvy dnů v týdnu, měsíce, číslovky – slovní zásoba, 7. roč., 5.2.5, flp
Anotace: Opakování učiva formou hry „AZ-kvíz“
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

RUSKÝ JAZYK, číslovky 1-100, 3. pád vlastních jmen a osobních zájmen, 7. roč., 5.2.6, flp
Anotace: Opakování učiva, procvičování, fráze Сколько тебе лет? (Kolik je ti let?) a odpovědi
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

RUSKÝ JAZYK, Sport – slovní zásoba, 7. roč., 5.2.7, flp
Anotace: Výklad a procvičování učiva formou hry „KIM“, časování slovesa играть (hrát)
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

RUSKÝ JAZYK, Časování slovesa играть (hrát), 7. roč., 5.2.8, flp
Anotace: Opakování slovní zásoby na téma sport, výklad fráze Во что ты играешь? (Jaký děláš sport?) s odpověďmi, procvičování
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

RUSKÝ JAZYK, Časování základních sloves, 7. roč., 5.2.9, flp
Anotace: Procvičování časování sloves (hrát si, číst, dívat se, mít rád, jezdit, procházet se, poslouchat, povídat si)
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

RUSKÝ JAZYK, Zvířata – slovní zásoba, 7. roč., 5.2.10, flp
Anotace: Opakování slovní zásoby na téma zvířata formou hry „tangram“
k dispozici: kukllik(o)post.cz (Trykar, Pavel)

VLASTIVĚDA, Pyramida – pravěk, 4. roč., 7.3.1, flp
Anotace: Soutěž družstev u interaktivní tabule ve hře Pyramida, opakování – shrnutí učiva
k dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

VLASTIVĚDA, Riskuj – Česká republika, 4. roč., 7.3.2, flp
Anotace: Soutěž družstev u interaktivní tabule ve hře Riskuj, opakování – shrnutí učiva
k dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

VLASTIVĚDA, Riskuj – mapy, 4. roč., 7.3.3, flp
Anotace: Soutěž družstev u interaktivní tabule ve hře Riskuj, opakování – shrnutí učiva
k dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

VLASTIVĚDA, Pyramida – Velkomoravská říše, první Přemyslovci, 4. roč., 7.3.4, flp
Anotace: Soutěž družstev u interaktivní tabule ve hře Pyramida, opakování – shrnutí učiva
k dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

VLASTIVĚDA, Pyramida – poslední Přemyslovci, Lucemburkové, 4. roč., 7.3.5, flp
Anotace: Soutěž družstev u interaktivní tabule ve hře Pyramida, opakování – shrnutí učiva
k dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

VLASTIVĚDA, Riskuj – povrch, vodstvo, počasí v ČR, 4. roč., 7.3.6, flp
Anotace: Soutěž družstev u interaktivní tabule ve hře Riskuj, opakování – shrnutí učiva
k dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

VLASTIVĚDA, Pyramida – středověk, husitství, 4. roč., 7.3.7, flp
Anotace: Soutěž družstev u interaktivní tabule ve hře Pyramida, opakování – shrnutí učiva
k dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

VLASTIVĚDA, Riskuj – zemědělství a průmysl v ČR, 4. roč., 7.3.8, flp
Anotace: Soutěž družstev u interaktivní tabule ve hře Riskuj, opakování – shrnutí učiva
k dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

VLASTIVĚDA, Pyramida – opakování 4.roč. – dějiny, 5. roč., 7.3.9, flp
Anotace: Soutěž družstev u interaktivní tabule ve hře Pyramida, opakování – shrnutí učiva
k dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

VLASTIVĚDA, Riskuj – opakování 4. roč. – zeměpis, 5. roč., 7.3.10, flp
Anotace: Soutěž družstev u interaktivní tabule ve hře Riskuj, opakování – shrnutí učiva
k dispozici: l.pailova(o)centrum.cz (Pailová, Lenka)

VLASTIVĚDA – ZEMĚPIS, Sousední státy – Slovensko, 5. roč., 7.3.11 , pptx
Anotace: Podpora výkladu, obrazový materiál – města a významné osobnosti
K dispozici: vodickovadana(o)seznam.cz (Vodičková, Dana)

VLASTIVĚDA – ZEMĚPIS, Sousední státy – Polsko, 5. roč., 7.3.12 , pptx
Anotace: Podpora výkladu, obrazový materiál – města a významné osobnosti
K dispozici: vodickovadana(o)seznam.cz (Vodičková Dana)

VLASTIVĚDA – ZEMĚPIS, Sousední státy – Německo, 5.roč., 7.3.13 , pptx
Anotace:Podpora výkladu, obrazový materiál – města a významné osobnosti
K dispozici: vodickovadana(o)seznam.cz (Vodičková Dana)

VLASTIVĚDA – ZEMĚPIS, Sousední státy – Rakousko, 5.roč., 7.3.14 , pptx
Anotace:Podpora výkladu, obrazový materiál – města a významné osobnosti
K dispozici: vodickovadana(o)seznam.cz (Vodičková Dana)

VLASTIVĚDA – DĚJEPIS, Život a význam vlády Karla IV., 4. roč., 7.3.15 , pptx
Anotace: Podpora výkladu, obrazový materiál – významné stavby, korunovační klenoty
K dispozici: vodickovadana(o)seznam.cz (Vodičková Dana)

VLASTIVĚDA – ZEMĚPIS, Ústecký kraj, 4. a 5. ročník, 7.3.16 , pptx
Anotace: Podpora výkladu, obrazový materiál – významná města kraje
K dispozici: vodickovadana(o)seznam.cz ( Vodičková Dana)

VLASTIVĚDA – DĚJEPIS, Století vynálezů, 5. roč., 7.3.17 , pptx
Anotace: Podpora výkladu, obrazový materiál – významné vynálezy a vynálezci 19. stol.
K dispozici: vodickovadana(o)seznam.cz (Vodičková Dana)

VLASTIVĚDA – DĚJEPIS, Rozvoj kultury a umění 19. století, 5. roč., 7.3.18 , pptx
Anotace: Podpora výkladu, obrazový materiál – významné osobnosti 19. stol., Národní divadlo
K dispozici: vodickovadana(o)seznam.cz (Vodičková Dana)

VLASTIVĚDA – DĚJEPIS, Gotický sloh, 4. roč., 7.3.19 , pptx
Anotace: Podpora výkladu, obrazový materiál – prvky gotického slohu a významné stavby
K dispozici: vodickovadana(o)seznam.cz (Vodičková Dana)

VLASTIVĚDA – DĚJEPIS, Jan Hus, 4. roč., 7.3.20 , pptx
Anotace: Podpora výkladu, výkladový a obrazový materiál o J. Husovi
K dispozici: vodickovadana(o)seznam.cz (Vodičková Dana)